Seekercity

p/a Sweelincklaan 2, Arnhem | +316 15 270 659

Auke Poppen (geestelijk verzorger ziekenhuis) komt als gast naar kloosterkamp

Auke schrijft op LinkedIn:

"Geïnspireerd door Jezus van Nazareth en zijn Grote Verhaal, probeer ik mijn leven en werken vorm te geven. Ik doe dit op dit moment langs de lijnen van de traditie van de Rooms Katholieke Kerk. Het is mijn diepste overtuiging dat de mens, iedere mens, als man en vrouw, is geschapen naar het beeld van de Eeuwige. Ik geloof dat wij in ons leven op weg zijn naar het ontdekken van dat beeld in ons zelf en de ander, om zo steeds meer te worden wie wij bedoeld zijn, om steeds meer mens te worden. De weg die wij gaan is een weg van zoeken, vinden en verliezen, van ontmoeten en alleen staan. Het is een weg die hoogte en diepte punten kent, woestijnen en oasen, ingeslotenheid en bevrijdende uittocht. Het is voor mij een pelgrimstocht waarin ik gids en ook volgeling mag zijn, samen met mensen om mij heen".