Seekercity

p/a Sweelincklaan 2, Arnhem | +316 15 270 659

twee zusters te gast dit jaar

We zijn bijzonder verheugd dat twee zusters op zaterdag (Benedictusdag) samen de terts komen verzorgen.

Abdij Koningsoord is een Cisterciënzer monastieke gemeenschap.

Wat wij op Kloosterkamp proberen, gebeurt daar 'in het echt'.

Cisterciënzers leven volgens een strikte dagorde, geritmeerd door het getijdengebed, dat zeven maal per dag wordt gebeden. Alle dagen zien er in het algemeen zo uit. Een uitzondering vormen de zaterdagmiddag, zondagen en hoogfeesten als er geen arbeid is.