Seekercity

p/a Sweelincklaan 2, Arnhem | +316 15 270 659

Flitspastor

De 3e gastpredikant is nu ook bekend. Zij werkt op Schiphol en wat ze doet wordt ook wel flitspastoraat genoemd, het luchthavenpastoraat op Schiphol, vanwege de vluchtige ontmoetingen en de vele losse eindjes in de contacten.

Ze staat paraat staan om mensen die op welke manier dan ook in nood zijn, op te vangen. Verzoeken om bijstand komen uit alle mogelijke hoeken van de luchthaven zoals van de alarmcentrales, de marechaussee of de medische dienst. Als het rustig blijft, maken de pastors rondes over de luchthaven, met name in de vertrek- en aankomsthallen.

De luchthavenpastor draagt een paarse keycord waarop het woord ”chaplain” staat. Soms zijn reizigers zo in paniek dat ze niet eens nota nemen van wat er op haar badge staat, zegt ze. Dan zijn ze allang blij dat ze iemand tegenkomen die iets met de luchthaven te maken heeft.

Jaarlijks krijgen de pastores honderden oproepen.

Een groot deel van het werk bestaat uit het verlenen van hulp in crisissituaties. Een sterfgeval kan ertoe leiden dat een reiziger zijn reis acuut moet afbreken of dat familieleden van een overledene in allerijl naar de luchthaven moeten komen. „Ons werk bestaat dan vooral uit luisterend aanwezig zijn. We staan aan het begin van een rouwproces. Er is verdriet, ongeloof, verbijstering, soms ook angst. Wij bieden een veilige omgeving voor het uiten van die emoties. Wat je doet, heeft te maken met zowel nabij zijn als met ruimte geven.”

Reizigers zijn soms ziek. Of zwanger. Of verdwaald. Of dronken. De pastores drinken niet alleen koffie met bedroefden maar ook met dronken passagiers die het vliegtuig niet in mogen zolang er te veel alcohol in hun bloed zit. Ds. Meiring: „We ontmoeten mensen die denken dat de liefde van hun leven –gevonden via internet– op de luchthaven op hen wacht. Maar de liefde van hun leven komt niet opdagen of valt erg tegen. Dat is moeilijk.”

Meer info.