Seekercity

p/a Sweelincklaan 2, Arnhem | +316 15 270 659

Vegetarisch kloosterleven

Ons menu is vegetarisch op kloosterkamp.
We eten biologisch omdat we het belangrijk vinden dat ons voedsel gezond is en ook met eerbied behandeld is.

Dat past bij het kloosterleven dat we vijf dagen gaan proberen te leven: eerbied voor de mens en eerbied voor de natuur.