Seekercity

p/a Sweelincklaan 2, Arnhem | +316 15 270 659

...

Kloosterkamp 2021
Zomaar samen

7 t/m 11 juli '21

De gastspreker (een van de drie)

De locatie >

De staf

De staf >

Alle deelnemers van kloosterkamp 2020

Vorig jaar  

koffietijd

Al een tijdje was ik op zoek naar een retraite weekend- of week.
Via een vriendin kwam ik bij de website van kloosterkamp. Ik ben zelf niet Christelijk dus in het begin had ik wat moeite met het woord ‘Kloosterkamp’. Ik wilde toch de uitdaging aangaan, dus een aantal weken later zat ik met mijn rugzak en tentje in de trein op weg naar Schaarsbergen.

Al in de bus vanaf Arnhem ontmoette ik een medekloosterganger en vanaf het moment van aankomst op het terrein voelde ik me welkom. De sfeer was het gehele weekend prettig, het was luchtig en licht als je alleen wilde zijn, als je wilde lezen of als je een wandelingetje wilde maken maar men stond ook open voor een goed, diepgaand gesprek en daar kon je de tijd voor nemen.

Ik heb me enorm uitgerust gevoeld tijdens de dagen die het kamp duurde. De christelijke liederen die we zongen een aantal keer per dag vond ik prachtig en hoewel ik dus niet christelijk ben vond ik de samenzang en de sfeer belangrijker en waardevoller dan de woorden die we spraken.

Tijdens de meditatielessen heb ik geleerd hoe ik me in mijzelf kan keren en dat heb ik afgelopen jaar meegenomen tijdens de meditatiemomenten die ik nam en waarvoor ik mijn zelfgemaakte meditatiebankje heel goed kon gebruiken! ;) Ik heb fijne gesprekken gevoerd met fijne mensen en voelde me daartoe ook altijd vrij. Met een voldaan en gelukkig gevoel ging ik weer naar huis, hoewel ik alweer heimwee had naar de rustige, vrije sfeer toen ik eenmaal in de drukke trein zat.

Madeleine - Kloosterkamp 2014, 2016, 2017, 2018, 2020


Kloosterkamp is na een week samen bezinnen
met hernieuwde en pure energie
het (drukke) leven weer tegemoet


-Rick, staf 2016, deelnemer 2014 -


Kloosterkamp is voor mij ...
Wakker worden bij het fluiten van de vogels en het ruisen van de wind,
samenzijn met gelijkgestemden,
die open staan voor elkaar, voor de wereld
en zichzelf

- Kirsten, staf 2016 -


Deelnemen aan het kamp is een geestelijke verrijking
dat wens ik een ieder toe!


- Esther, deelnemer 2014 en 2020


logo Seekercity

Seekercity

Diaconie Evangelisch Lutherse gemeente Arnhem